BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ninh
Điện thoại: 0258 3831298
Email: nguyenhuuninh@ria3.vn

Phó Viện trưởng thường trực: TS. Đào Văn Trí
Điện thoại: 0258 3543078
Email: daovantri@ria3.vn

Phó Viện trưởng: TS. Trương Hà Phương
Di động: 0905 280 197
Email: truongphuong@ria3.vn

Thông báo phân công lãnh đạo RIA3 


RIA3

Đối tác