DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NTTS III

1. Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017, xem chi tiết tại đây
2. Danh mục nhiệm vụ KH&CN đã và sẽ nghiệm thu năm 2017, xem chi tiết tại đây
3. Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, xem chi tiết tại đây
Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác