Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn số 50/SKHCN-QLKH về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Sở KHCN Thừa Thiên Huế.

Tải văn bản tại đây: Công văn số 50/SKHCN-QLKH
RIA3

Đối tác