DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”

Dự án thuộc Chương trình: “Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” được thực hiện từ tháng 6 năm 2016 đến 12 năm 2019.

Đến tháng 7 năm 2018, dự án đã hoàn thiện công nghệ sản xuất giống 03 loài cá tầm (cá tầm Nga, Xi-bê-ri và Sterlet) và đã xây dựng mô hình trình diễn sản xuất 03 loài cá tầm cho cả 06 doanh nghiệp tham gia dự án; gồm Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, Công ty TNHH MTV cá tầm Việt Nam (Lâm Đồng), Công ty cổ phần Hợp Lực, Công ty TNHH đầu tư và Phát triển nông nghiệp Đông Bắc, Trung tâm nghiên cứu Thủy sản nước lạnh Sapa, và Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên. Đồng thời, dự án đã mời các chuyên gia Nga trực tiếp tập huấn, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ sản xuất giống cá tầm cho 12 cán bộ kỹ thuật của 06 doanh nghiệp tham gia dự án.

Dự án đã cung cấp cá bố mẹ (100 con/loài: cá tầm Nga 7 - 11 kg/con, cá tầm Xi-bê-ri 7 - 11 kg/con, cá tầm Sterlet 2 - 4 kg/con), thức ăn và các trang thiết bị cần thiết cho các doanh nghiệp tham gia dự án,. Cho đến nay, 03 doanh nghiệp ở Miền Trung (Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, Công ty TNHH MTV cá tầm Việt Nam, Trạm nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên) đã nuôi vỗ thành thục 3 loài cá tầm, chuẩn bị kiểm tra kết quả để kích thích sinh sản nhân tạo; 03 doanh nghiệp ở Miền Bắc (Công ty cổ phần Hợp Lực, Công ty TNHH đầu tư và Phát triển nông nghiệp Đông Bắc, Trung tâm nghiên cứu Thủy sản nước lạnh Sapa) đang chuẩn bị kiểm tra đánh giá sự thành thục sinh dục./.

Một số hình ảnh của Dự án:

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”
Hình 1. Lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ sản xuất giống cá tầm

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”
Hình 2. Chuyên gia Nga giảng dạy cho các cán bộ kỹ thuật tham gia khóa Tập huấn

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”
Hình 3. Cá tầm giống

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”
Hình 4. Trạm cá nước lạnh Tây Nguyên – Đơn vị triển khai thực hiện nội dung hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá tầm


PHÒNG KHOA HỌC, HTQT VÀ ĐT
DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”

Đối tác