HỘI NGHỊ KH&CN THỰC PHẨM ASEAN LẦN THỨ 15 TẠI VIỆT NAM

Công văn số 119/2017/VCD-KH mời tham gia Hội nghị KH&CN thực phẩm ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam.

Tải văn bản tại đây: Công văn số 119/2017/VCD-KH
RIA3

Đối tác