Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc 2017

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc 2017 (Thông báo số 3) 

Kính gửi Quý Viện Trường thành viên ViFINET và Quý doanh nghiệp!

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM. Thay mặt BTC tôi xin cập nhật một số thông tin quan trọng như sau:

1. Tính đến thời điểm hiện tại BTC đã nhận được đăng ký tham dự của các thành viên sau:
+ Trường ĐH Cần Thơ
+ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
+ Trường ĐH Nha Trang
+ Đại học Nông lâm Huế
+ Học viện Nông nghiệp
+ Trường ĐH Quốc tế
+ Viện Nghiên cứu NTTS 1
+ Viện Nghiên cứu NTTS 3
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong Quý Thầy Cô, Anh/Chị giúp thúc đẩy việc gửi bài, đăng ký tham dự, cũng như dự kiến về số lượng để BTC có thể chủ động hơn trong công tác chuẩn bị.

2. Về báo cáo khoa học tại Hội nghị. Hạn cuối để gửi bài là 20/5/2017 có thể được gia hạn thêm một tuần đến 27/5/2017. Các tác giả hoặc nhóm tác giả không kịp hoàn thiện báo cáo toàn văn, có thể gửi BÁO CÁO TÓM TẮT (tiếng Việt và tiếng Anh) cho BTC. Các báo cáo tốt sẽ được thông báo để hoàn thiện và gửi lại để BTC xúc tiến phản biện, in ấn và xuất bản vào tháng 8 hoặc 9/2017.

3. Hiện tại đã có 3 doanh nghiệp đăng ký tài trợ kinh phí cho Hội nghị là Skretting Vietnam, Bayer và Pharmaq. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý doanh nghiệp. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được thêm sự quan tâm của các doanh nghiệp khác.

4. Ban Thư ký của Hội nghị đã mời và nhận được cam kết tham gia của Quý Thầy Cô chủ trì các tiểu ban chuyên môn. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Thầy Cô. Ngay khi tập hợp xong bài vở, Ban Thư ký sẽ liên hệ để lựa chọn và sắp xếp kế hoạch ở từng tiểu ban.

Trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc trao đổi có liên quan đến hội nghị, xin vui lòng liên hệ với Thầy Thành (Trưởng Ban Thư ký, nmthanh@hcmiu.edu.vn) hoặc cá nhân tôi.

Trân trọng cảm ơn và rất mong sẽ được đón tiếp Quý Thầy Cô/Anh Chị tại Trường Đại học Quốc tế vào ngày 28/6/20147.

TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Tùng

Xem chi tiết tại địa chỉ: Website trường ĐH QT TP.HCM
RIA3

Đối tác