HỘI THẢO GÓP Ý BẢN DỰ THẢO TCVN

Giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ: tu hài (Lutraria ryhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) - Yêu cầu kỹ thuật

 

Căn cứ quyết định số 588/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 7/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản  - Bộ NN và PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường năm 2013. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III được giao nhiệm vụ xây dựng TCVN Giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ: tu hài (Lutraria ryhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) - Yêu cầu kỹ thuật”. Căn cứ vào nội dung và tiến độ xây dựng TCVN, ngày 19/6/2014 Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III tổ chức hội thảo cấp ngành góp ý bản dự thảo TCVN tại Viện. Về dự hội thảo gồm có: Đại diện Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản – Tổng cục Thủy sản chi nhánh tại Nha Trang, đại diện cơ quan các địa phương có nghề nuôi động vật thần mềm, các cơ sở sản xuất giống, các nhà khoa học và cùng một số cán bộ công nhân viên của viên cũng về dự hội thảo.

Hội thảo tổ chức nhằm góp ý hoàn chỉnh bản dự thảo TCVN giống nhuyễn thể. Tại hội thảo, đã có gần 70 đại biểu tham dự. Đại diện cơ quan các địa phương và các chuyên gia đã có 4 bài tham luận báo cáo về hiện trạng và tình sản xuất giống và quản lý các đối tượng đông vật thân mềm hai mảnh vỏ. Hội thảo đã nhận được sự tham gia đầy đủ và tinh thần thảo luận sôi nổi, có trách nhiệm, đặc biệt là những báo cáo phát biểu góp ý, đánh giá nhận xét và chỉ đạo của cấp trên rất thẳng thắn, chân thành, để hoàn chỉnh bản dự thảo TCVN này.

         Thành công của hội thảo trước hết phải kể đến sự đóng góp quan trọng của chủ nhiệm dự án, những người trực tiếp xây bản dự thảoTCVN; đồng thời phải kể đến sự góp ý chân tình quý vị đại biểu và các cấp lãnh đạo. Thành công của Đại hội còn phải kể đến sự quan tâm Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT, các cơ quan ban nghành, các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của các phòng ban thuộc Viện về vật chất, tinh thần, phương tiện để việc tổ chức hội thảo được thuận lợi dễ dàng.           

Nguyễn Văn Hà

Những nội dung khác


Đối tác