HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊU CẦU ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP”

Ngày 04/4/2018, tại Trung trâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã phối hợp cùng các đơn vị Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự án xây dựng QCVN “Thức ăn tươi, sống sử dụng trong nuôi trồng thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Theo kết luận tại Hội nghị, dự thảo 2 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn tươi, sống sử dụng trong nuôi trồng thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm” tương đối hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng cần được xem xét, chỉnh sửa một số vấn đề cho phù hợp hơn như: câu từ và cách thức trình bày nội dung phải thật logic và phù hợp; lưu ý các chỉ tiêu bệnh; xem xét các chỉ tiêu đánh giá sao cho có lợi cho người nuôi (vì đây là ngành hàng của Việt Nam); thức ăn tươi sống nhập từ nước ngoài về và nội địa có cần quy về 1 quy chuẩn/chuẩn chung hay tách riêng…
Thông qua Dự thảo lần 2, Ban soạn thảo của Dự án đã tiếp thu, tổng hợp những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự; các ý kiến phù hợp sẽ được xem xét để đưa vào nội dung Quy chuẩn để Quy chuẩn có thể áp dụng được vào tình hình thực tế nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay./.

HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊU CẦU ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP”
Ông Nguyễn Minh Hường – Chủ nhiệm Dự án

HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊU CẦU ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP”
Ông Võ Văn Bé Phó Giám Đốc Trung trâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng chủ trì Hội thảo

HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊU CẦU ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP”
Quang cảnh Hội thảo

Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác