Khuyến ngư

HỘI THẢO GÓP Ý BẢN DỰ THẢO TCVN

15/10/2015 | 12:31:00

“Giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ: tu hài (Lutraria ryhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) - Yêu cầu kỹ thuật” Chi tiết


Đối tác