LÀM VIỆC VỚI CEFAS - CƠ QUAN KHOA HỌC BIỂN CỦA CHÍNH PHỦ ANH

Sáng ngày 01/12/2017, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III làm việc với ông Adam Bonner – Trưởng phòng Phát triển kinh doanh thuộc Cefas (Trung tâm Khoa học Môi trường, Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản) – Cơ quan Khoa học biển của Chính phủ Anh.

Làm việc với ông Adam Bonner có ông Nguyễn Hữu Ninh – Viện trưởng, ông Trương Hà Phương – Phó Viện trưởng và một số đại diện từ các đơn vị thuộc Viện.

Tại buổi làm việc, ông Adam Boner đã có phần trình bày về các lĩnh vực hoạt động của Cefas, là Trung tâm Khoa học Môi trường, Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản. Thông qua bài giới thiệu, ông Adam Boner bày tỏ mong muốn được mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phía Viện, ông Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn – Phó Trưởng phòng Khoa học, HTQT và ĐT trình bày tóm tắt đặc điểm và các hoạt động của Viện trong những năm gần đây. Trong đó, đặc biệt tập trung vào giới thiệu các nội dung đã và đang được nghiên cứu trên đối tượng tôm hùm của Viện.

Trong suốt buổi làm việc, hai bên trao đổi với nhau nhiều thông tin liên quan đến tôm hùm nói riêng, các kỹ thuật áp dụng trong nuôi trồng thủy sản nói chung.

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Nguyễn Hữu Ninh đã đưa ra kết luận chung cho tình hình hoạt động khoa học công nghệ về nuôi trồng thủy sản của Viện, kết luận cho thấy những triển vọng trong hợp tác với Cefas trong tương lai.

LÀM VIỆC VỚI CEFAS - CƠ QUAN KHOA HỌC BIỂN CỦA CHÍNH PHỦ ANH

Ông Adam Bonner giới thiệu về các hoạt động của Cefas

LÀM VIỆC VỚI CEFAS - CƠ QUAN KHOA HỌC BIỂN CỦA CHÍNH PHỦ ANH

Viện trưởng Nguyễn Hữu Ninh trao đổi với phía Cefas
Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác