Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo

Quyết định 1346/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo tại Khánh Hòa”.

Tải văn bản tại đây: Quyết định 1346/QĐ-CTUBND
RIA3

Đối tác