Tập huấn

Tập huấn ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản

15/10/2015 | 12:47:00

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trung tâm tham khảo về Artemia và Nuôi trồng thủy sản (Đại học Ghent, Bỉ) và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Việt Nam), Dự án: “ Đảm bảo cung cấp giống các loài động vật hai... Chi tiết

Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các kỷ...

14/10/2015 | 7:28:00

Phòng Thông tin và Hợp tác Quốc tế - Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các Kỷ yếu Hội thảo/Hội nghị khoa học trong nước (1984 – 2014) Chi tiết


Đối tác