Thành tựu KH&CN

CÁ CHÌNH HOA

14/12/2018 | 2:00:00

Trong những năm gần đây, nhu cầu về cá chình thương phẩm trong nước có xu hướng tăng cao; cá chình được tiêu thụ nhiều ở các nhà hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang với giá bán trung... Chi tiết

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”

06/08/2018 | 2:17:00

Dự án thuộc Chương trình: “Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” được thực hiện từ tháng 6 năm 2016 đến 12 năm 2019. Chi tiết

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ GIỐNG

05/04/2018 | 10:53:00

Quyết định số 3687/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Chi tiết

TÔM CHÂN TRẮNG BỐ MẸ CHỌN GIỐNG TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY...

11/11/2016 | 3:41:02

Tôm chân trắng bố mẹ chọn giống sinh trưởng nhanh, chịu đựng tốt với môi trường nuôi và bệnh ở Việt Nam đã và đang được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chọn tạo từ năm 2012 đến nay, thuộc 2 đề tài cấp Nhà nước:... Chi tiết

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG NUÔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC SẢN...

11/08/2015 | 7:59:00

Dự án hợp tác quốc tế “Hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nuôi trồng thủy sản cho chính phủ Sri Lanka giai đoạn 2013 – 2014” do chính Phủ Việt Nam tài trợ để giúp đỡ Sri Lanka phát triển nuôi biển về các đối tượng: hải sâm,... Chi tiết


Đối tác