Thông báo

Căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên...

01/12/2017 | 10:10:00

Danh sách căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên chức, LĐHĐ bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017" Chi tiết

GIA HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC JDS 2017

20/10/2017 | 2:54:00

Thư của Trưởng đại diện trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc gia hạn nộp Hồ sơ dự tuyển Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS 2017. Chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KÝ SINH TRÙNG HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 45

09/10/2017 | 9:33:00

Thông báo số 69/PVTYMT ngày 3/10/2017 của Phân viện Thú y miền Trung về Hội nghị Ký sinh trùng học toàn quốc lần thứ 45. Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

15/07/2017 | 2:14:00

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017

10/07/2017 | 5:00:35

Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Chi tiết

Kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III...

28/06/2017 | 1:46:00

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III năm 2017. Chi tiết


Đối tác