Thông báo

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2018 của Đại học...

05/04/2018 | 11:05:45

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2018 của Đại học Nha Trang Chi tiết

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh...

05/04/2018 | 11:04:43

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch" Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 tại Đại Học Nha...

29/03/2018 | 5:31:05

Thông báo số 132/ĐHNT-SĐH ngày 12/3/2018 của Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 Chi tiết

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

22/03/2018 | 4:57:00

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần thơ đăng cai tổ chức "Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9 và Ngày hội việc làm" với chủ đề "Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và... Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ CỬ NHÂN TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2018

22/03/2018 | 4:42:00

Công văn số 2125/BNN-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 Chi tiết

ĐĂNG KÝ THAM LUẬN DIỄN ĐÀN KHCN VỀ NUÔI CÁ TRA VÀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

21/03/2018 | 2:49:00

Triển khai Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu và đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản năm 2018, Tổng cục Thủy sản tổ chức 03 diễn đàn KHCN để phổ biến các chính sách mới và tiến bộ kỹ thuật... Chi tiết


Đối tác