Thông báo

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2018 của Đại học...

05/04/2018 | 11:05:45

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2018 của Đại học Nha Trang Chi tiết

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh...

05/04/2018 | 11:04:43

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch" Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 tại Đại Học Nha...

29/03/2018 | 5:31:05

Thông báo số 132/ĐHNT-SĐH ngày 12/3/2018 của Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 Chi tiết

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

22/03/2018 | 4:57:00

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần thơ đăng cai tổ chức "Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9 và Ngày hội việc làm" với chủ đề "Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và... Chi tiết


Đối tác