TÔM CHÂN TRẮNG BỐ MẸ CHỌN GIỐNG TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN IIIChi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung. 
ĐT: 058 3831138  Mobile: 0912676806        E-mail: nguyenhuuhung@ria3.vn
RIA3

Đối tác