VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III LÀM VIỆC VỚI TÙY VIÊN KINH TẾ - TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngày 16/7/2014, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển nuôi trồng, bảo vệ và phát triển thủy sản của khu vực nam Trung bộ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, TS. Võ Thế Dũng, Phó viện trưởng đã giới thiệu với ông Tatsuya Niimi, Tùy viên kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản về cơ cấu tổ chức và các họat động chính của Viện; khái quát về tình hình nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh nam Trung bộ: những thuận lợi, khó khăn về điều kiện địa lý, về quản lý nhà nước và giới thiệu các đối tượng nuôi chính ở miền Trung.

Ông Tatsuya Niimi đặc biệt quan tâm đến các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế hiện nay như : rong nho, tôm hùm, tôm chân trắng, ốc hương, hầu và  loài động vật than mềm khác.

 Sau khi làm việc với Viện, ông Tatsuya Niimi đi thăm một cơ sở nuôi hầu ở Lương Sơn do Viện giới thiệu.

 

                                                                             Phan Ngọc Huynh

                                                                   Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

RIA3

Đối tác