THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM – QUẢNG NINH 2019

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2019), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện, trong đó có “Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyển thống ngành Thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019”.

Tham dự Hội chợ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã giới thiệu các quy trình công nghệ sản xuất giống Viện đã đạt được trong những năm gần đây; cùng với việc giới thệu sản phẩm mới – kết quả của hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện./.

THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM – QUẢNG NINH 2019
Hình 1. Quang cảnh Hội chợ
THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM – QUẢNG NINH 2019
Hình 2. Gian hàng của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM – QUẢNG NINH 2019
Hình 3. Gian hàng của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
RIA3

Đối tác