HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG...

04/04/2018

Ngày 04/4/2018, tại Trung trâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã phối hợp cùng các đơn vị Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng... Chi tiết

LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN KYORITSU SEIYAKU CỦA NHẬT BẢN

17/05/2018

Ngày 17/05/2018, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tiếp, làm việc với Tập đoàn Kyorisu Seiyaku của Nhật bản - Tập đoàn chuyên sản xuất vacine cho động vật nuôi trên cạn và thủy sản. Chi tiết

KÝ BẢN GHI NHỚ VỚI TỈNH CHĂM PA SẮC, LÀO

04/08/2015

Trong chuyến tham quan một số tỉnh miền Trung và Nam bộ Việt Nam, Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. Chi tiết


Đối tác