BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

10/09/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ (Tháng 8/2020) Chi tiết

Báo cáo quan trắc môi trường tháng 7/2020

07/08/2020

Báo cáo quan trắc môi trường tháng 7/2020 Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU...

19/05/2020

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng cho PGS.TS. Võ Văn Nha. Chi tiết


Đối tác