HỘI THẢO “QUY CHUẨN VIỆT NAM THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG...

04/04/2018

Ngày 04/4/2018, tại Trung trâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã phối hợp cùng các đơn vị Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng... Chi tiết

KÝ BẢN GHI NHỚ VỚI TỈNH CHĂM PA SẮC, LÀO

04/08/2015

Trong chuyến tham quan một số tỉnh miền Trung và Nam bộ Việt Nam, Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. Chi tiết

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018

26/01/2018

Chiều ngày 26.01.2018 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Lao động năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Chi tiết


Đối tác