Tin KHCN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

22/03/2018 | 4:57:00

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần thơ đăng cai tổ chức "Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9 và Ngày hội việc làm" với chủ đề "Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và... Chi tiết

ĐĂNG KÝ THAM LUẬN DIỄN ĐÀN KHCN VỀ NUÔI CÁ TRA VÀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

21/03/2018 | 2:49:00

Triển khai Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu và đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản năm 2018, Tổng cục Thủy sản tổ chức 03 diễn đàn KHCN để phổ biến các chính sách mới và tiến bộ kỹ thuật... Chi tiết

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NTTS III

12/12/2017 | 9:20:00

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III Chi tiết

QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016 | 12:43:48

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG NUÔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC SẢN...

11/08/2015 | 7:59:00

Dự án hợp tác quốc tế “Hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nuôi trồng thủy sản cho chính phủ Sri Lanka giai đoạn 2013 – 2014” do chính Phủ Việt Nam tài trợ để giúp đỡ Sri Lanka phát triển nuôi biển về các đối tượng: hải sâm,... Chi tiết


Đối tác