TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

Cơn bão số 12 (có tên quốc tế là Damrey) đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 04/11/2017. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã triển khai các phương án phòng, chống bão; nhưng do bão số 12 có cường độ rất mạnh đã gây thiệt hại lớn cho Viện về cơ sở vật chất hạ tầng, các vật liệu và sản phẩm nghiên cứu. Uớc giá trị thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão số 12 đi qua, Viện Nghiên cứu NTTS III đã khẩn trương tiến hành việc đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại do bão gây ra tại trụ sở làm việc chính của Viện và các trung tâm, khu thực nghiệm thuộc Viện. Kết quả cho thấy, tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại do bão số 12. Trong đó, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung là đơn vị chịu thiệt hại nặng nhất.

Về cơ sở vật chất hạ tầng: khoảng 5.000 m2 mái nhà bị tốc; nhiều nhà nghiên cứu, nhà thử nghiệm bị đổ sập 100%; 2.000m chiều dài tường rào bảo vệ bị sập; 45 bể composite bị hư hỏng và bị trôi mất; hệ thống lồng nuôi và lưu giữ cá trên biển bị mất 16 ô lồng cùng nhà bảo vệ; một số ô lồng khác bị mất lưới, hư hỏng 30%; nhiều cột điện nội bộ bị đổ, nhà máy bơm bị hỏng do ngập nước; nhiều hạng mục công trình khác bị hư hỏng. Về các vật liệu, sản phẩm nghiên cứu: tổng số 3.185kg cá bố mẹ, cá hậu bị thí nghiệm nuôi ở lồng bị mất; 15.000kg sản phẩm nghiên cứu trong ao và trong nhà nghiên cứu bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Một số hình ảnh về tình hình thiệt hại

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

Hư hỏng tại trại thực nghiệm - Trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu NTTS 3

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

Tường rào bảo vệ bị sập - Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

Nhà thực nghiệm bị tốc mái hoàn toàn – Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã và đang chủ động tìm kiếm, triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão số 12 nhằm bảo đảm cho các hoạt động nghiên cứu của Viện được duy trì./.
RIA3

Đối tác