Nhân sự Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

Họ tên: Mai Duy Minh
Vị trí công tác : Trưởng phòng
Di động: 0974652292Họ tên: Trần Thị Bích Thủy
Vị trí công tác : Nghiên cứu viên

 
Họ tên: Vũ Thị Bích Duyên
Vị trí công tác : Nghiên cứu viên

 
Họ tên: Nguyễn Minh Hường
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên

 
Họ tên: Mai Duy Hảo
Chức vụ: Kế toán viên trung cấp


 
RIA3

Đối tác