Thông tin KH&CN

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NTTS III

12/12/2017 | 9:20:00

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III Chi tiết

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ...

31/05/2017 | 5:01:00

Quyết định 1346/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo tại Khánh Hòa”. Chi tiết

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc 2017

19/05/2017 | 1:56:00

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM. Chi tiết

HỘI NGHỊ KH&CN THỰC PHẨM ASEAN LẦN THỨ 15 TẠI VIỆT NAM

19/05/2017 | 1:49:56

Công văn số 119/2017/VCD-KH mời tham gia Hội nghị KH&CN thực phẩm ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam. Chi tiết

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CÁ NƯỚC LẠNH – CÁ TẦM, CÁ HỒI VÂN - CÁ BỐ...

09/05/2017 | 10:18:00

TCVN.....:2017 do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Chi tiết

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của tỉnh Đắk Nông

05/04/2017 | 1:58:21

Công văn số 125/SKHCN-QLKH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Chi tiết


Đối tác