Thông tin KH&CN

GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA "GIỐNG CÁ NƯỚC MẶN,...

01/04/2019 | 2:02:00

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đăng 07 Bản dự thảo (cho 8 loài cá nước mặn, lợ); kèm theo là Thuyết minh dự thảo, Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo và Biểu mẫu góp ý dự thảo để lấy ý... Chi tiết

DANH MỤC BÀI BÁO CÔNG BỐ QUỐC TẾ NĂM 2018

26/12/2018 | 9:00:00

DANH MỤC BÀI BÁO CÔNG BỐ QUỐC TẾ NĂM 2018 Chi tiết

DANH SÁCH BÀI BÁO CÔNG BỐ TRONG NƯỚC NĂM 2018 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI...

25/12/2018 | 12:16:00

Danh sách bài báo công bố trong nước năm 2018 viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III Chi tiết


Đối tác